close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • ORGANIZACJE OŚWIATOWE

 •  

  Poniżej przedstawiamy (w kolejności alfabetycznej) polonijne organizacje oświatowe funkcjonujące w kolońskim okręgu konsularnym, które wśród swoich celów statutowych uwzględniają rozwój, promocję języka polskiego i/lub rozwój kompetencji osób nauczających języka polskiego.

   

  Jeśli działają Państwo lub znane są Państwu inne organizacje o w/w profilu działalności, nieuwzględnione w poniższym zestawieniu, prosimy o kontakt z referatem polonijnym KG RP w Kolonii na adres: kolonia.polonia@msz.gov.pl

   

  I. Organizacje o zasięgu federalnym/ponadlokalnym:

   

   

  1) Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech

   

  Wśród podstawowych celów powstałego w 1994 r. Chrześcijańskiego Centrum znajduje się m.in. wspieranie w Niemczech nauczania języka polskiego, propagowanie kultury polskiej i polskich tradycji. Stowarzyszenie zrzesza katolicką Polonię skupioną w polskich ośrodkach duszpasterskich. W większości tych parafii prowadzona jest katecheza w języku polskim, a w blisko pięćdziesięciu nauka języka polskiego (często połączona dodatkowo z nauką geografii lub historii Polski). W niektórych ośrodkach istnieją także biblioteki, chóry czy młodzieżowe zespoły muzyczne, a oprócz zajęć lekcyjnych organizowane są imprezy o charakterze religijno-kulturalnym i patriotycznym.

  Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych http://www.chrzescijanskie-centrum.de/

   

  2) Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego

   

  Związek jest organizacją o charakterze zawodowym. Reprezentuje interesy nauczycieli języka i kultury polskiej, czynnych zawodowo w Republice Federalnej Niemiec. Zrzesza osoby fizyczne i prawne: nauczycieli czynnych w edukacji dorosłych, w nauczaniu szkolnym i akademickim oraz instytucje bądź organizacje, które prowadzą naukę języka i kultury polskiej. Członkami mogą zostać również osoby, które zdobywają aktualnie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego lub ojczystego.

  Zobacz stronę internetową Związku: http://polnischunterricht.de/?lang=PL

   

  3) Polska Macierz Szkolna

   

  Polska Macierz Szkolna (PMS) istnieje od 1969 roku. Za podstawowy cel PMS stawia sobie dbałość o wychowanie Polaków na emigracji w polskiej kulturze i tradycjach narodowych. PMS prowadzi działalność oświatową poza niemieckim systemem oświaty, oferuje swoim uczniom pomoc psychologiczną, prowadzi klub sportowy i bibliotekę, a także zespół taneczny "Perełka". PMS przygotowuje młodzież do egzaminu certyfikacyjnego z języka polskiego przeprowadzanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

   

  4) Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech

   

  Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech powstał w 1997 roku. Głównym celem Związku jest promocja nauki jęz. polskiego jako ojczystego oraz przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu. Organizacja prowadzi działalność oświatową w ramach niemieckiego systemu oświaty na terenie kilku krajów związkowych Niemiec.

  Zobacz stronę internetową Związku: http://www.jpolski.de/

   

  II. Organizacja o zasięgu lokalnym:

   

  1) „Krasnale"

   

  Inicjatywa rodziców działająca od stycznia 2008 r. we Frankfurcie nad Menem. Celem organizacji jest wspieranie dwujęzycznego wychowania dzieci z rodzin polsko-niemieckich.  http://www.krasnale.de/

   

  2) „Polala", Polska Grupa dla Malucha

   

   Grupa dla dzieci, które wychowują się w dwujęzycznych, polsko-niemieckich rodzinach. Grupa powstała we wrześniu 2006 r. w Kolonii.   Podczas spotkań, dzieci w wieku od 3 do 6 lat bawią i uczą się języka polskiego i poznają polskie tradycje. http://www.polala.eu/

   

  3) „Pollingua"

   

  Stowarzyszenie rodziców działające od 1998 roku w Wiesbaden. W ramach stowarzyszenia prowadzone są zajęcia z języka polskiego m.in. w dwóch grupach przedszkolnych. http://www.pollingua.de/  

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: