close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI POLONIJNE

 • 18 grudnia 2015

  12 kandydatów z Polski uzyskało mandat i wejdzie w skład Rad Obcokrajowców funkcjonujących na terenie Hesji. KG RP w Kolonii serdecznie gratuluje osobom wybranym do Rad i życzy powodzenia w pracy na rzecz imigrantów i obcokrajowców!

  29.11.2015 r. w 83 gminach i powiatach w Hesji odbyły się wybory do Rad Obcokrajowców. 2427 kandydatek i kandydatów startujących z 200 list wyborczych ubiegało się o 921 miejsc. Prowadzona przez placówkę kampania informacyjna,  ukierunkowana na aktywizację i zachęcenie Polonii do startu i wzięcia udziału w wyborach, zaowocowała rejestracją trzech polskich list z kandydatami w dużych ośrodkach miejskich (Darmstadt, Frankfurt n. Menem oraz stolica landu – Wiesbaden). Pojedynczy kandydaci pochodzący z Polski zarejestrowani zostali na międzynarodowych listach w 11 dalszych gminach.

   

  W wyniku wyborów polska lista uzyskała trzy miejsca w Radzie w Darmstadt. W Wiesbaden Polacy zdobyli jeden mandat, duża konkurencja (40 list z kandydatami) spowodowała, że niestety żaden Polak nie wszedł w skład Rady we Frankfurcie. Osiem osób z Polski zostało wybranych do Rad Obcokrajowców w kolejnych sześciu gminach (lista pochodzących z Polski członków Rad Obcokrajowców w Hesji).

   

  Rady wybierane są na 5 lat, mają charakter opiniodawczo-doradczy w stosunku do władz lokalnych, a ich głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów imigrantów w gminie we wszystkich dotyczących ich aspektach życia, takich jak: szkolnictwo, rynek pracy, poszukiwania mieszkania, kwestie zdrowotne i opieka nad osobami starszymi. Obligatoryjnie powoływane są w gminach, w których mieszka ponad tysiąc obcokrajowców.

   

  Komentując wyniki wyborów Enis Gülegen, przewodniczący Landowej Rady Obcokrajowców (AGAH - Arbeitsgemeinschaft Ausländerbeiräte Hessen – Landesausländerbeirat), zwrócił uwagę na spadek frekwencji z 8,2% w 2010 r. do nieco ponad 6% w 2015. Wiąże się to w jego ocenie z wzrostem o 28% liczby osób uprawnionych do głosowania, która obejmuje również znaczną część spośród osób z najnowszej fali migracji (wybierać mogą osoby zameldowane w danej gminie od miesiąca), do których dotarcie wg E. Gülegena „nie było możliwe, a w wielu miejscach kandydatom wręcz zabraniano informowania uchodźców (o wyborach).” Gülegen zwrócił również uwagę na wady systemu wyborczego, zgodnie z którym do Rad wybrane mogą zostać osoby, które obywatelstwo niemieckie otrzymały w drodze nadania, stanowiące większość kandydatów. Osoby te nie posiadają jednak czynnego prawa wyborczego.

   

  Dalsze informacje na temat wyborów znaleźć można na stroni: http://www.agah-hessen.de/wahl2015/wahlergebnisse/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: