close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • NIEMIECKI SYSTEM SZKOLNICTWA

 •  

  Od 1920 r. w Niemczech panuje powszechny obowiązek szkolny, który obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły na rok przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego.

   

  Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen od 1 do 6, lecz w kolejności odwrotnej niż w Polsce, gdzie najlepszą oceną jest 1, a najgorszą 6.

   

  Federacyjny charakter Niemiec jako państwa powoduje, iż system szkolnictwa jest dość skomplikowaną strukturą. Konstytucja Niemiec gwarantuje każdemu krajowi związkowemu (landowi) znaczną autonomię w dziedzinie edukacji. Kompetencje w dziedzinie oświaty podzielone są zatem między rząd federalny (Bund) a kraje związkowe (Bundesländer).


  W związku z powyższym każdy kraj związkowy posiada własne Ministerstwo Oświaty (Schulministerium/Kultursministerium), które odpowiada za politykę edukacyjną na swoim terenie. Rząd federalny, z kolei, ponosi odpowiedzialność za tworzenie ustawowych ram prawnych oraz za szkolnictwo wyższe. Konsekwencją takiego podziału kompetencji są  różnice w programach nauczania i celach kształcenia poszczególnych landów. Dlatego też uczeń zmieniający miejsce zamieszkania poza kraj związkowy, w którym do tej pory mieszkał, musi liczyć się ze zmianą podręczników i modyfikacją organizacji systemu kształcenia.

   

  Obowiązek szkolny obejmuje dziecko od momentu zameldowania, o czym rodzice zostaną powiadomieni listownie przez stosowny urząd. Dziecko, które przerwało naukę w trakcie trwania szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, etc., w zależności od stopnia znajomości języka  niemieckiego zostaje:

   

  • przydzielone do klasy odpowiadającej analogicznie klasie następnej w polskim systemie szkolnictwa (b. dobra znajomość języka), np. ukończyło  klasę 3 i przydzielane jest do 4;
  • powtarza klasę ukończoną w Polsce, przy czym bardziej skupia się na nauce języka, poznawaniu nowego otoczenia i akomodacji;
  • w towarzystwie uczniów z różnych krajów, uczestniczy przez rok w zajęciach Willkommensklasse, gdzie naucza się kilku podstawowych przedmiotów takich jak: matematyka, przyroda, j. niemiecki, j. angielski, w-f; jej celem jest przygotowanie dziecka do nauki w niemieckiej szkole.
  • Decyzję o tym jaką drogę wybrać dla nowoprzybyłego ucznia podejmuje dyrekcja szkoły w porozumieniu z rodzicami i gronem nauczycielskim. Jest to kwestia bardzo indywidualna, gdyż oferty szkół różnią się od siebie znacząco, dlatego zachęca się rodziców do odwiedzeniu kilku z nich. Ponadto w przypadku wcześniejszego planowania wyjazdu do Niemiec, radzimy, aby zadbali Państwo o przygotowanie językowe dziecka już w Polsce (korepetycje, dodatkowe kursy). W Niemczech spotkają  Państwo bardzo bogatą ofertą kursów językowych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

    

   Na niniejszej stronie znajdą państwo opis systemów szkolnictwa w krajach związkowych wchodzących w skład kolońskiego okręgu konsularnego. W tym celu z rozwijanego menu po lewej stronie należy wybrać:

    

   System szkolnictwa w Nadrenii Północnej-Westfalii (Nordrhein-Westfalen)

   System szkolnictwa w Nadrenii Palatynacie (Rheinland Pfalz)

   System szkolnictwa w Kraju Saary (Saarland)

   System szkolnictwa w Hesji (Hessen)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: