close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STRONA GŁÓWNA

 • 11 kwietnia 2014

  Lech Wałęsa nagradza za prodemokratyczne działania. Już po raz siódmy przyznana zostanie Nagroda Lecha Wałęsy. Instytut Lecha Wałęsy zaprasza do zgłaszania kandydatur osób i instytucji z Polski i z zagranicy. Podczas uroczystości 29 września w Gdańsku laureat otrzyma dyplom, statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. dolarów amerykańskich.

  Już po raz siódmy przyznana zostanie Nagroda Lecha Wałęsy. Instytut Lecha Wałęsy zaprasza do zgłaszania kandydatur osób i instytucji z Polski i z zagranicy. Podczas uroczystości 29 września w Gdańsku laureat otrzyma dyplom, statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. dolarów amerykańskich. 

   

  - Dwadzieścia pięć lat temu, podczas obrad Okrągłego Stołu walczyliśmy o jak najszersze uchylenie drzwi do wolności i demokracji. Podjęty wtedy dialog był kolejnym ważnym etapem na trudnej drodze wolnościowych dążeń naszego narodu, stając się także w wielu zakątkach świata inspiracją do demokratycznych przemian. Od 25 lat żyjemy w Polsce wolnej i demokratycznej, budującej swoją pozycję w Europie i na świecie.   Nasze polskie sprawy nie powinny jednak zwalniać nas z troski o narody, które muszą wciąż upominać się  o swoje podstawowe prawa oraz wartości demokratyczne. To właśnie im dedykuję moją nagrodę.  – mówi Prezydent Lech Wałęsa,  który ustanowił w 2008 r. Nagrodę Lecha Wałęsy, aby doceniać i wspierać wysiłek osób, instytucji oraz ruchów społecznych działających na rzecz poszanowania praw człowieka, wolności oraz porozumienia między narodami.

   

  - Trudno nie docenić wsparcia, jakim dla działalności Lecha Wałęsy była decyzja Komitetu Noblowskiego z 1983 r. – podkreśla Piotr Gulczyński, Prezes Instytutu  Lecha Wałęsy. – Jednocześnie Nagroda Nobla zobowiązywała  Polaków do podejmowania dalszych wysiłków , które w efekcie doprowadziły do rozpoczęcia dialogu o niespotykanym dotąd wymiarze i znaczeniu  – obrad Okrągłego Stołu. Dziś, 25 lat po tamtych przełomowych wydarzeniach, możemy i powinniśmy dzielić się zdobytym wtedy doświadczeniem – temu między innymi służy ustanowiona przez Prezydenta Lecha Wałęsę nagroda tłumaczy Piotr Gulczyński.

   

  Nagroda przyznawana jest co roku 29 września, w dniu urodzin Lecha Wałęsy, gromadząc znamienitych gości z Polski i zagranicy. Uroczysta ceremonia wręczenia nagrody od 2009 r. ma miejsce w Dworze Artusa w Gdańsku. – Każdy może zgłosić kandydata do Nagrody Lecha Wałęsy, jednak swoje zgłoszenie powinien uzasadnić opisem jego działalności. Spośród nadesłanych zgłoszeń zwycięzcę wyłania Kapituła wybitnych osobistości i polityków, której przewodniczy pan Prezydent. – objaśnia Piotr Gulczynski. W tym roku termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 czerwca.

   

  Kapituła nagrody

   

  Nagroda zostanie przyznana już po raz siódmy. Kapitule przewodniczy Prezydent Lech Wałęsa, a w jej skład wchodzą: Emil Constantinescu – b. prezydent Rumunii, Stanisław Szuszkiewicz – były przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi, Jan Krzysztof Bielecki – były premier RP, Mikuláš Dzurinda – b. premier Słowacji, Bernard Kouchner – b. minister spraw zagranicznych Republiki Francuskiej, Władysław Bartoszewski – b. minister spraw zagranicznych RP, Rita Suessmuth – b. przewodnicząca Bundestagu, oraz Zbigniew Jagiełło – prezes PKO BP.  

   

  – Kapituła dostrzega i docenia wysiłek osób oraz instytucji, którym bliskie są prawa człowieka, idee solidarności, otwartość na poglądy innych, współpraca ponad podziałami,  a co za tym idzie – umiejętność jak najszerszego propagowania tych postaw  – mówi Piotr Gulczyński.

   

  Laureat otrzyma od Prezydenta Lecha Wałęsy pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną na rzecz jego działalności w wysokości 100 tys. dolarów amerykańskich, ufundowaną przez wyłącznego partnera Nagrody – PKO Bank Polski.

   

  Poprzednie edycje (2008-2013)

   

  Do tej pory Nagroda Lecha Wałęsy została przyznana sześciokrotnie. Jej laureatami byli kolejno:

   

  • Król Arabii Saudyjskiej Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud, wyróżniony za promocję dialogu międzyreligijnego i wysiłki na rzecz pokoju w na Bliskim Wschodzie;
  • Shadi Sadr oraz siostry Ladan i Roya Boroumand, irańskie działaczki na rzecz praw człowieka i praw kobiet;
  • Polska Akcja Humanitarna wraz z jej założycielką Janiną Ochojską za wspieranie w swojej działalności idei międzyludzkiej solidarności poprzez działania charytatywne;
  • Luiz Inácio Lula da Silva, były prezydent Federacyjnej Republiki Brazylii, za działania na rzecz pokojowego porozumienia i solidarnej współpracy narodów, w szczególności wzmocnienie na arenie międzynarodowej znaczenia krajów rozwijających się oraz za działania na rzecz zniwelowania nierówności społecznych;
  • Alaksandr Bialacki, opozycjonista białoruski, uhonorowany za działania na rzecz demokratyzacji państwa, aktywną promocję obrony praw człowieka i pomoc udzielaną ludziom prześladowanym przez obecne władze Białorusi;
  • Michaił Chodorkowski, rosyjski przedsiębiorca, za odwagę w krzewieniu wartości społeczeństwa obywatelskiego, determinację w tworzeniu fundamentów wolności gospodarczej oraz za nieprzejednaną postawę w walce o sprawiedliwość i ludzką godność.

   

   

  Kandydatury do VII edycji Nagrody Lecha Wałęsy można zgłaszać do 30 czerwca 2014r., za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie Instytutu Lecha Wałęsy.

   

  Wypełniony formularz należy wysłać na adres:

   

  Fundacja Instytut Lecha Wałęsy

  Al. Jerozolimskie 11\19

  00-508 Warszawa

  Polska

   

  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lechwalesaaward@ilw.org.pl

   

  Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:

   

  • imię i nazwisko lub pełną nazwę kandydata,
  • informacje kontaktowe,
  • opis działalności kandydata,
  • uzasadnienie dla przyznania nagrody.

   

  Więcej informacji na stronie Fundacji Instytut Lecha Wałęsy: www.ilw.org.pl, oraz na stronie programu Solidarność dla Przyszłości: www.solidarnoscdlaprzyszlosci.pl

   

  Wyłącznym Partnerem Nagrody Lecha Wałęsy jest PKO Bank Polski.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: