close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • PASZPORTY

 • Proszę wybrać z listy na dole strony pod tekstem (na urządzeniach mobilnych)  lub z menu po lewej (na komputerze) interesujący Państwa szczegółowy temat paszportowy

   

  UWAGA ! Dowody osobiste wydawane są wyłącznie w Polsce, za granicą paszporty.

   

  W Niemczech wnioski o paszport można złożyć w dowolnym zawodowym urzędzie konsularnym
  (Kolonia, Monachium, Hamburg, Berlin).
  Konsulaty kierowane  przez konsulów honorowych (np. we Frankfurcie nad Menem) nie załatwiają żadnych spraw urzędowych.

   

  Przypominamy, że od 1 sierpnia 2012 roku osoby zamierzające złożyć wniosek paszportowy lub załatwić sprawę prawną lub obywatelską w Konsulacie Generalnym w Kolonii muszą wcześniej dokonać rejestracji terminu wizyty w systemie E-konsulat (nie dotyczy to odbioru gotowego paszportu):

   

  WWW.E-KONSULAT.GOV.PL

   

  (https://secure.e-konsulat.gov.pl/Informacyjne/Placowka.aspx?IDPlacowki=109)

   

  Wnioski paszportowe można złożyć wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.

  Gotowe paszporty odbiera się w kasie Konsulatu bez rezerwacji terminu, w godzinach podanych na potwierdzeniu złożenia wniosku. 

  Procedurę składania wniosku paszportowego przyśpieszy posiadanie przy sobie potwierdzenia zameldowania w Niemczech (Meldebescheinigung).

   

  UWAGA ! 

   

  Jeżeli dotychczasowy paszport (i dowód osobisty) jest nieważny od lat, może okazać się konieczne przeprowadzenie procedury potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego (procedura twa około 2 miesięcy, opłata 80 EUR, szczegóły w dziale prawnym). 

   

  Dzieci urodzone przed 15.08.2012 roku muszą także przejść procedurę potwierdzenia obywatelstwa polskiego jeśli nie miały jeszcze nigdy polskiego dokumentu tożsamości a jedno z rodziców nie posiadało obywatelstwa polskiego w czasie narodzin dziecka.  (Przed wymienioną datą możliwe było wybranie dla dziecka obywatelstwa obcego w ciągu 3 miesięcy po urodzeniu, jeżeli jedno z rodziców miało obce obywatelstwo, to znaczy możliwe było pozbawienie dziecka obywatelstwa polskiego). Dotyczy to także niektórych przypadków dzieci przysposobionych.

   

   

  Ogólne informacje paszportowe znajdują się tutaj .  Dodatkową  informację paszportową każdy otrzyma pisząc na adres:  kolonia.paszporty@msz.gov.pl .

  Prosimy o unikanie  telefonowania do Konsulatu w sprawach paszportowych. Urząd nie ma dostatecznej liczby pracowników aby obsłużyć wszystkie rozmowy telefoniczne. Na każdy e-mail nadesłany w ciągu dnia roboczego odpowiadamy zwykle w ciągu  2-3 godzin, na pozostałe następnego dnia.

   

  UWAGA !  Wniosek o dowód osobisty można złożyć (oraz odebrać gotowy dokument) wyłącznie w Polsce !

                      Podstawowym dokumentem tożsamości dla osób zamieszkałych za granicą jest paszport. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: