close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 •  

   

  Konsul dokonuje tłumaczeń z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski. Konsul dokonuje w szczególności tłumaczeń treści powtarzalnych:

   

  1. aktów stanu cywilnego;
  2. zaświadczeń o niekaralności;
  3. polskich praw jazdy;
  4. innych dokumentów.

    

  Konsul poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka niemieckiego i na język polski i z języka polskiego na język niemiecki. Konsul poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie i w sposób czytelny. Do poświadczenia zgodności tłumaczenia nie jest wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego. Nie jest wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w sądzie.

   

  Opłata (za każdą rozpoczętą stronę) zgodnie z Tabelą opłat konsularnych wynosi 90 EURO za sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia i 30 EURO za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia

   

  W celu umówienia wizyty należy należy na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl zarezerwować dogodny termin wizyty.

   

  Czas trwania procedury jest uzależniony od ilości przedstawionych dokumentów/stron.

   

  Ważne:

  • Tłumaczenia poświadczone przez konsula, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Niemczech, wymagają uwierzytelnienia za pomocą pieczęci apostille wydawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: