close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • ULGI W OPŁATACH

 •  

  Ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:

   

  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu (ulga 50%);
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych (ulga 50%);
  • kombatantom i innym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (ulga 50%);
  • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom (ulga 50%);
  • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny (w przypadku dzieci 75%, w przypadku rodziców i małżonków rodziców 50%).

  W przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu, w dniu składania wniosku, dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi przed pobraniem opłaty i rozpoczęciem czynności.

  Od dnia 19.07.2019 r. nie wymaga się przedstawienia dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi w sprawie dotyczącej wydania paszportu osobie małoletniej czyli osobie do 18 roku życia, z wyłączeniem małoletnich posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

  W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

   

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

   

  • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyły 70 lat;
  • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
  • osób wymieniających paszport z powodu jego wady technicznej;
  • żołnierzy niezawodowych, wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

  W przypadku prawa do zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty.

   

  UWAGA: Zasiłek  dla bezrobotnych nie jest zasiłkiem stałym, dlatego nie może być podstawą do udzielenia ulgi.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: