close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 •  

  Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku. Uwaga! Dnia 2 września 2016 r. weszły w życie zmiany w ustawie o Karcie Polaka:

   

   Zmiany w ustawie o Karcie Polaka 

   

  Ze wszystkimi zamianami w ustawie o Karcie Polaka można się zapoznać czytając treść nowelizacji:

   

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/753/1

   

  Ponadto zmianom uległ wzór wniosku o przyznanie lub przedłużenie Karty Polaka:

   

   Zmiany wzoru wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzór Karty Polaka 

   

   

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków i Polonii na całym świecie, w dniu 25 czerwca br. Prezydent RP podpisał  ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka. Ustawa weszła w życie 14 lipca br. Od tego dnia Karta Polaka może być przyznana każdej osobie nieposiadającej polskiego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP, która zadeklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni poniżej wymienione warunki. Celem wprowadzonej zmiany jest udzielenie wsparcia wszystkim Rodakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich polskiej tożsamości, związków z językiem i kulturą polską. Karta Polaka ułatwia także osobom przyjeżdżającym do Polski osiedlenie się na stałe, a następnie uzyskanie polskiego obywatelstwa.
   
  Aby otrzymać Kartę Polaka należy w obecności Konsula Rzeczypospolitej Polskiej złożyć pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego, wykazać się przynajmniej podstawową znajomością języka polskiego oraz znajomością i kultywowaniem polskich tradycji i zwyczajów. Ponadto, osoba ubiegająca się o Kartę Polaka powinna wykazać, że jest narodowości polskiej, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było polskiej narodowości albo przedłożyć zaświadczenie uprawnionej organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.
   

   

   

  Osoba, która ma Kartę Polaka:

   

  • może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
  • może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
  • może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty;
  • może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
  • może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

   

  Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

   


  Pliki do pobrania:

   

   

  • Wniosek o przyznanie Karty Polaka
   Pobierz: PDF

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: