close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 • Doradztwo prawne/Beratungshilfe jest w Niemczech państwowym świadczeniem socjalnym dla osób dochodzących swoich praw, które ze względu na sytuację osobistą lub finansową nie są w stanie pokryć z własnych środków kosztów porady adwokackiej.

  Z doradztwa prawnego mogą korzystać zarówno obywatele Niemiec jak również obcokrajowcy i osoby bez przynależności państwowej w zakresie:

  • prawa cywilnego (np. prawa kupna-sprzedaży, prawa najmu, odszkodowań, wypadków w ruchu drogowym, rozwodów, spraw utrzymania, spraw ubezpieczeniowych, prawa spadkowego)
  • prawa pracy (np. wypowiedzenia umowy o pracę, pracy bez wynagrodzenia z umową lub bez niej)
  • prawa administracyjnego (np. pomocy socjalnej, prawa szkolnego)
  • prawa socjalnego (np. spraw emerytalnych, spraw alimentów)
  • prawa konstytucyjnego (np. skarg do trybunału konstytucyjnego w związku z naruszeniem praw podstawowych)
  • prawa podatkowego (np. spraw zasiłku rodzinnego w kwestiach podatkowych)

    

  Postępowanie i decyzja:

  1. Wniosek o doradztwo prawne należy złożyć w Sądzie Rejonowym/Amtsgericht właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby dochodzącej swoich praw (link do wniosku: http://www.justiz.de/formulare/zwi_bund/agI1.pdf)

    

  2. Jeżeli osoba dochodząca swoich praw nie posiada na terenie Niemiec ogólnej właściwości miejscowej sądu (ze względu na miejsce pobytu), sądem właściwym do złożenia wniosku jest   Sąd Rejonowy/Amtsgericht, w którego okręgu zaistniało zapotrzebowanie na doradztwo prawne (np. ze względu na miejsce zamieszkania strony przeciwnej).

    

  3. Przy składaniu wniosku przed właściwym sądem należy przedłożyć:
  1. dokumenty dotyczące problemu prawnego (np. korespondencję, nakaz zapłaty)
  2. dokumenty opisujące sytuację osobistą i finansową:
   • ważny dowód osobisty lub paszport (możliwie z potwierdzeniem zameldowania)
   • wszelkie dowody zarobków (np. rozliczenie zarobku, zawiadomienie o wysokości renty, dowód otrzymywanych płatności na utrzymanie)
   • dowody zobowiązań finansowych (np. umowę najmu, rozliczenie miesięcznych opłat)
   • wyciągi z konta ostatnich trzech miesięcy

     

  1. Decyzję w sprawie przyznania doradztwa wydaje referendarz sądowy. W przypadku odrzucenia wniosku istnieje możliwość wniesienia odwołania/Erinnerung. O odwołaniu decyduje sędzia przy Sądzie Rejonowym/Amtsgericht. Jego decyzja nie podlega zaskarżeniu.

    

  2. Jeżeli wniosek jest uzasadniony, Sąd Rejonowy/Amtsgericht wystawia osobie dochodzącej swoich praw zaświadczenie, precyzujące zakres doradztwa prawnego oraz wyznaczające adwokata wybranego przez wnioskodawcę.

    

  3. Osoba dochodząca swoich praw jest zobowiązana przedłożyć uzyskane zaświadczenie podczas porady u adwokata. Adwokat otrzymuje wynagrodzenie za działalność wyłącznie ze skarbu państwa. Od osoby dochodzącej swoich praw może on jednak żądać dodatkowej opłaty w wysokości 15,00 EUR. Indywidualne ustalenia wysokości honorarium są nieskuteczne.

   

  Uwaga:

  Doradztwo prawne może zostać udzielone wyłącznie jednokrotnie w tej samej sprawie. Wystawione zaświadczenie może zostać wykorzystane do jednorazowej porady adwokackiej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: