close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 13 lipca 2018

  W dniach 7-9 lipca br., Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski wraz z towarzyszącą mu delegacją złożył wizytę w kolońskim okręgu konsularnym.

  W dniach 7-9 lipca br., Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski wraz z towarzyszącą mu delegacją w skład której weszli m.in. senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na czele z przewodniczącą Janiną Sagatowską oraz senatorami Robertem Gawłem, Maciejem Łuczakiem, Andrzejem Pająkiem, ambasadorem RP w Niemczech Andrzejem Przyłębskim oraz podsekretarzem stanu w MSZ, odpowiedzialnym m.in. za współpracę z Polonią, Andrzejem Papierzem odbył wizytę w kolońskim okręgu konsularnym. W trakcie wizyty, Marszałek Stanisław Karczewski odbył spotkanie z Arminem Laschetem, premierem Nadrenii Północnej-Westfalii (NPW), wziął udział w otwarciu Konsulatu Honorowego RP w Düsseldorfie oraz odbył szereg spotkań polonijnych.

  Na otwarciu Konsulatu Honorowego, Marszałkowi S. Karczewskiemu towarzyszył premier A. Laschet. W swoim wystąpieniu Marszałek zwrócił uwagę, że liczna Polonia mieszkająca w Düsseldorfie i okolicach będzie mogła liczyć na dodatkowe wsparcie w osobie konsula  honorowego. Odnosząc się do poprzedzającego otwarcie konsulatu spotkania z premierem Nadrenii Północnej-Westfalii, wskazał na znaczenie prowadzenia dialogu pomiędzy Polską i Niemcami i budowanie przyszłości z myślą o kolejnych pokoleniach. Marszalek podziękował również władzom niemieckim, szczególnie NPW, za dotychczasową współpracę z Polonią i dodał, że liczy na jej dalszy rozwój. Wyraził nadzieję, że powołany na konsula honorowego Arndt G. Kirchhoff będzie pracował z Polonią oraz rozwijał relacje Polski z Niemcami na gruncie politycznym, kulturalnym i gospodarczym. Premier A. Laschet wskazał, że tegoroczne obchody święta zjednoczenia Niemiec władze NPW postanowiły zorganizować w Polsce, tak, by uczcić jednocześnie setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomniał również o znaczącym wkładzie Polaków w rozwój Nadrenii Północnej-Westfalii. Do tego wątku odniósł się w swoim wystąpieniu również A. Kirchhoff.

  W ramach komponentu polonijnego wizyty odwiedzono Dom Polski w Bochum, należący do Związku Polaków w Niemczech, gdzie delegacja miała okazję zapoznać się z obecnym stanem budynku oraz planami związanymi z jego modernizacją. W trakcie rozmowy z przedstawicielami zarządu organizacji oraz władzami Polskiej Macierzy Szkolnej, poruszane były również kwestie związane z nauczaniem języka polskiego, w tym zwłaszcza w systemie społecznym oraz zakres implementacji traktatu pomiędzy Polską i Niemcami o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 r. Kwestie te omawiane były również w trakcie kolejnych spotkań polonijnych w Polskiej Misji Katolickiej w Essen, w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii oraz w należącym do Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ośrodku spotkań Concordia.

  W trakcie wizyty w położonej w miejscowości Herdorf Concordii, Marszałek S. Karczewski miał okazję zapoznać się z działalnością ośrodka, która ukierunkowana jest na pobyty polonijnych grup młodzieżowych (kolonie/obozy, spotkania o charakterze religijno-formacyjnym, warsztaty historyczno-naukowe etc.). Senat wspierał rozwój infrastruktury w Concordii poprzez środki przeznaczone na współpracę z Polonią. Marszałek Stanisław Karczewski oraz minister Andrzej Papierz złożyli kwiaty pod znajdującą się na terenie Concordii tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej oraz zbrodni katyńskiej. Wizyta była również okazją do odbycia rozmów z zarządem Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech. Zwieńczeniem polonijnej części wizyty Marszałka Karczewskiego w Niemczech, było złożenie wieńca na głównym cmentarzu we Frankfurcie nad Menem, pod pomnikiem 528 zidentyfikowanych polskich ofiar obozu KZ Katzbach. Obóz mieścił się w centrum Frankfurtu, został założony pod koniec wojny. Jego twórcy zakładali wyniszczenie fizyczne więźniów poprzez pracę. 90% osób więzionych w obozie stanowili Polacy, wśród których zdecydowana większość to Powstańcy Warszawscy.

  Marszałek Stanisław Karczewski miał również okazję odwiedzić opactwo Brauweiler, ufundowane przez rodziców pierwszej królowej Polski Rychezy Lotaryńskiej (żony Mieszka II), po którym oprowadził delegację były premier NPW Jürgen Rütgers. W opactwie delegacja miała również sposobność zobaczyć, wypożyczony specjalnie na tę okazję z archiwum diecezjalnego w Kolonii, list biskupów polskich do niemieckich z 1965 r., zawierający pamiętne przesłanie „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. W Koblencji Marszałek S. Karczewski spotkał się z nadburmistrzem miasta Davidem Langnerem (SPD), z którym omówił kwestie współpracy regionalnej i samorządowej.

  Senator Janina Sagatowska
  Senator Janina Sagatowska
  Spotkanie z Polonią w KG RP w Kolonii
  Spotkanie z Polonią w KG RP w Kolonii
  Spotkanie z Polonią w KG RP w Kolonii
  Spotkanie z Polonią w KG RP w Kolonii
  Powitanie w KG RP w Kolonii
  Powitanie w KG RP w Kolonii
  Otwarcie Konsulatu Honorowego w Düsseldorfie
  Otwarcie Konsulatu Honorowego w Düsseldorfie
  Otwarcie Konsulatu Honorowego w Düsseldorfie
  Otwarcie Konsulatu Honorowego w Düsseldorfie
  Wpis do księgi pamiątkowej Nadrenii Północnej-Westfalii
  Wpis do księgi pamiątkowej Nadrenii Północnej-Westfalii
  Spotkanie z premierem Nadrenii Północnej-Westfalii Arminem Laschetem
  Spotkanie z premierem Nadrenii Północnej-Westfalii Arminem Laschetem
  Kwatera polskich ofiar obozu KZ Katzbach we Frankfurcie nad Menem
  Kwatera polskich ofiar obozu KZ Katzbach we Frankfurcie nad Menem
  Kwatera polskich ofiar obozu KZ Katzbach we Frankfurcie nad Menem
  Kwatera polskich ofiar obozu KZ Katzbach we Frankfurcie nad Menem
  Kwatera polskich ofiar obozu KZ Katzbach we Frankfurcie nad Menem
  Kwatera polskich ofiar obozu KZ Katzbach we Frankfurcie nad Menem
  Spotkanie z nadburmistrzem Koblencji Davidem Langnerem
  Spotkanie z nadburmistrzem Koblencji Davidem Langnerem
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Senator Andrzej Pająk
  Senator Andrzej Pająk
  Senator Robert Gaweł
  Senator Robert Gaweł
  Senator Maciej Łuczak
  Senator Maciej Łuczak
  Senator Janina Sagatowska
  Senator Janina Sagatowska
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Wizyta w Domu Spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach
  Spotkanie z Polonią w KG RP w Kolonii
  Spotkanie z Polonią w KG RP w Kolonii
  Spotkanie z Polonią w KG RP w Kolonii
  Spotkanie z Polonią w KG RP w Kolonii
  Spotkanie z Polonią w KG RP w Kolonii
  Spotkanie z Polonią w KG RP w Kolonii
  Spotkanie z Polonią w KG RP w Kolonii
  Spotkanie z Polonią w KG RP w Kolonii
  Wizyta w opactwie Brauweiler, list biskupów polskich do niemieckich
  Wizyta w opactwie Brauweiler, list biskupów polskich do niemieckich
  Wizyta w opactwie Brauweiler, list biskupów polskich do niemieckich
  Wizyta w opactwie Brauweiler, list biskupów polskich do niemieckich
  Wizyta w opactwie Brauweiler, list biskupów polskich do niemieckich
  Wizyta w opactwie Brauweiler, list biskupów polskich do niemieckich
  Wizyta w opactwie Brauweiler, list biskupów polskich do niemieckich
  Wizyta w opactwie Brauweiler, list biskupów polskich do niemieckich
  Wizyta w opactwie Brauweiler, list biskupów polskich do niemieckich
  Wizyta w opactwie Brauweiler, list biskupów polskich do niemieckich
  Jürgen Rüttgers, były premier Nadrenii Północnej-Westfalii oprowadza Marszałka Karczewskiego po opactwie Brauweiler
  Jürgen Rüttgers, były premier Nadrenii Północnej-Westfalii oprowadza Marszałka Karczewskiego po opactwie Brauweiler
  Jürgen Rüttgers, były premier Nadrenii Północnej-Westfalii oprowadza Marszałka Karczewskiego po opactwie Brauweiler
  Jürgen Rüttgers, były premier Nadrenii Północnej-Westfalii oprowadza Marszałka Karczewskiego po opactwie Brauweiler
  Wizyta w PMK w Essen
  Wizyta w PMK w Essen
  Wizyta w PMK w Essen
  Wizyta w PMK w Essen
  Wizyta w PMK w Essen
  Wizyta w PMK w Essen
  Wizyta w PMK w Essen
  Wizyta w PMK w Essen
  Wizyta w Domu Polskim w Bochum
  Wizyta w Domu Polskim w Bochum
  Wizyta w Domu Polskim w Bochum
  Wizyta w Domu Polskim w Bochum
  Wizyta w Domu Polskim w Bochum
  Wizyta w Domu Polskim w Bochum
  Wizyta w Domu Polskim w Bochum
  Wizyta w Domu Polskim w Bochum
  Wizyta w Domu Polskim w Bochum
  Wizyta w Domu Polskim w Bochum
  Otwarcie Konsulatu Honorowego w Düsseldorfie
  Otwarcie Konsulatu Honorowego w Düsseldorfie
  Otwarcie Konsulatu Honorowego w Düsseldorfie
  Otwarcie Konsulatu Honorowego w Düsseldorfie
  Gratulacje dla nowego Konsula Honorowego Arndt G. Kirchhoffa
  Gratulacje dla nowego Konsula Honorowego Arndt G. Kirchhoffa
  Otwarcie Konsulatu Honorowego w Düsseldorfie
  Otwarcie Konsulatu Honorowego w Düsseldorfie
  Otwarcie Konsulatu Honorowego w Düsseldorfie
  Otwarcie Konsulatu Honorowego w Düsseldorfie
  Otwarcie Konsulatu Honorowego w Düsseldorfie
  Otwarcie Konsulatu Honorowego w Düsseldorfie
  Spotkanie w Instytucie Polskim w Düsseldorfie
  Spotkanie w Instytucie Polskim w Düsseldorfie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: