close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 21 sierpnia 2018

  03.09.2018 r. o godz. 19:00 zapraszamy serdecznie na otwarcie wystawy pt. "Rada Pomocy Żydom Żegota".

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii i Instytut Polski w Düsseldorfie zapraszają serdecznie na otwarcie wystawy 

  RADA POMOCY ŻYDOM ŻEGOTA

  Poniedziałek, 3.09.2018, g. 19.00, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej, An der Alteburger Mühle 6, 50968 Kolonia 

  Powitanie 
  Dariusz Kłaczko, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii 
  Wojciech J. Poczachowski, Dyrektor Instytutu Polskiego w Dusseldorfie 
  Wykład 
  dr Paweł Kosiński, historyk, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa

  Wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej i Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prezentuje jedyną organizację pomocy Żydom w okupowanej przez Niemcy Europie. 
  W lipcu 1942 roku, gdy Niemcy rozpoczęli likwidację warszawskiego getta i organizację pierwszych transportów do obozu zagłady Treblinka, Polskie Państwo Podziemne nasiliło presję na Delegaturę Rządu RP na Kraj, w celu poszerzenia pomocy społeczności żydowskiej. Również Referat Żydowski Armii Krajowej (militarna część Polskiego Państwa Podziemnego) interweniował w tej sprawie. We wrześniu 1942 roku Leopold Rutkowski, Szef Departamentu Spraw Wewnętrznych konspiracyjnej Delegatury Rządu RP na Kraj, przyznał pierwsze środki na pomoc dla Żydów. Najprawdopodobniej dzięki niemu powołano stałą Komisję Pomocy Społecznej dla Ludności Żydowskiej. W grudniu 1942 roku ze wględów politycznych i organizacyjnych Komisję Pomocy Społecznej dla Ludności Żydowskiej zastąpiła Rada Pomocy Żydom działająca pod konspiracyjnym kryptonimem „Żegota“.
  Zadania Rady Pomocy Żydom „Żegota“ przedstawione w dniu 29 grudnia 1942 roku Delegatowi Rządu RP na Kraj:
  „Zadaniem Rady jest niesienie pomocy Żydom jako ofiarom eksterminacyjnej akcji okupanta, a to pomocy w kierunku ratowania ich od śmierci, ich legalizacji, przydzielania im pomieszczeń, udzielania zasiłków materialnych względnie, gdzie to wskazane, wyszukiwanie zajęć zarobkowych jako podstawy egzystencji, zawiadywanie funduszami i ich rozprowadzanie – słowem działalność, która pośrednio lub bezpośrednio wchodzić może w zakres pomocy”. 

  Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia w terminie do dnia 27.08.2018 emailem:
  duesseldorf@instytutpolski.org lub telefonicznie: 0211 866960.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: