close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 31 lipca 2019

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków i Polonii na całym świecie, w dniu 25 czerwca br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka. Ustawa weszła w życie 14 lipca br.

  Od tego dnia Karta Polaka może być przyznana każdej osobie nieposiadającej polskiego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP, która zadeklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni poniżej wymienione warunki. Celem wprowadzonej zmiany jest udzielenie wsparcia wszystkim Rodakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich polskiej tożsamości, związków z językiem i kulturą polską. Karta Polaka ułatwia także osobom przyjeżdżającym do Polski osiedlenie się na stałe, a następnie uzyskanie polskiego obywatelstwa.

   

   

  Aby otrzymać Kartę Polaka należy w obecności Konsula Rzeczypospolitej Polskiej złożyć pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego, wykazać się przynajmniej podstawową znajomością języka polskiego oraz znajomością i kultywowaniem polskich tradycji i zwyczajów. Ponadto, osoba ubiegająca się o Kartę Polaka powinna wykazać, że jest narodowości polskiej, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było polskiej narodowości albo przedłożyć zaświadczenie uprawnionej organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznania Karty Polaka zamieszczone zostały w zakładce „Informacje konsularne”.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: