close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • KONSUL

 • Jan Sobczak, Konsul Generalny RP w Kolonii

   

   

  Urodzony 14 sierpnia 1975 r. na Kujawach. Absolwent niemiecko-polskich studiów prawniczych na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz studiów podyplomowych z zakresu stosunków międzynarodowych w Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu. Odbył szereg szkoleń oraz staży zawodowych, m.in. w L’Ecole Nationale d’Administration w Paryżu, Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego, Weneckiej Akademii Praw Człowieka, niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

   

  W służbie dyplomatycznej od 2002 roku, przechodził kolejne szczeble kariery zawodowej, osiągając stopień radcy. W latach 2006-2009 został oddelegowany w charakterze eksperta narodowego do Rady Europy w Strasburgu. Po powrocie do Polski pracował w Departamencie ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka, pełniąc przed wyjazdem do Kolonii funkcję zastępcy Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

   

  W sierpniu 2012 r. objął stanowisko konsula, kierownika Wydziału Prawnego i Opieki Konsularnej w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii. Od 1 stycznia 2013 roku kierujący Konsulatem Generalnym RP w Kolonii, od 5 marca 2014 roku Konsul Generalny RP w Kolonii.

   

  Włada biegle językiem niemieckim, angielskim, francuskim i rosyjskim.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: