close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 25 marca 2017

  Dziś mija sześćdziesiąt lat od podpisania przez przedstawicieli Belgii, Francji, RFN, Holandii, Luksemburga i Włoch w Muzeum Kapitolińskim Traktatów Rzymskich, które dały podwaliny pod dzisiejszą Unię Europejską.

  Polska była wówczas oddzielona od wolnego świata żelazną kurtyną i nie mogła włączyć się w bezprecedensowy projekt  integracyjny, u którego źródeł leżały wola przezwyciężenia skutków II wojny światowej i determinacja, aby uniknąć podobnych kataklizmów w przyszłości. Kolejne dekady przyniosły powiększającej się wspólnocie europejskich narodów ład, bezpieczeństwo i dobrobyt. Po obaleniu komunizmu w naszej części Europy zainspirowanym zrywem wolnościowym „Solidarności” Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 r.  wnosząc do niej swój potencjał polityczny i gospodarczy, bogate dziedzictwo intelektualne, europejski entuzjazm i przedsiębiorczość swoich obywateli.

   

  Ostatnia dekada była dla Unii czasem szczególnie trudnym. Wieloaspektowy kryzys poddał próbie mechanizmy działania Unii i nie zawsze byliśmy w stanie z tej próby wyjść obronną ręką. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP wyraża przekonanie, że prawdziwie solidarna i zintegrowana Unia Europejska może służyć tworzącym je państwom członkowskim i ich obywatelom w spełnieniu obietnicy bezpieczeństwa i dobrobytu w kolejnych latach działania.  Musimy jednak postawić na jedność w miejsce podziałów, na Unię zdolną sprostać globalnej rywalizacji w miejsce Unii węższych kręgów, na Unię rozwijającą swoja największą zdobycz, czyli jednolity rynek z jego swobodami, a nie na Unię ulegającą pokusie protekcjonizmu. Potrzebna jest dziś zatem szczera diagnoza trapiących Unię Europejskich problemów i odwaga w przeprowadzeniu niezbędnych reform. Polska do takiej rozmowy jest gotowa na podstawie przyjętej dziś w Rzymie deklaracji. 

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: